Sikringsskap

Sikringsskap

Trenger du hjelp til dette kan vi bistå deg med reparasjoner og kontroller av sikringsskap. Vi utfører også forebyggende el-kontroll av sikringsskap for å undersøke om det er nødvendig å bytte det ut.

Sikringsskap

Sikringsskapet ditt er basen til alle kursene du har i huset. Du har sikkert opplevd at en sikring har gått, gjerne som et resultat av at den har blitt utsatt for en overbelastning i hjemmet. Kanskje ville ikke ovnen og oppvaskmaskinen gå samtidig? En vanlig situasjon. Likevel, kan det til tider være et behov for å skifte ut sikringsskapet eller deler av det.

Forskjellen på sikringsskap

I dag ser vi som regel to typer av sikringsskap som befinner seg i hjemmene til folk; gamle sikringsskap og nye, moderne sikringsskap. Ved de gamle sikringsskapene benyttes smeltesikringer i porselen. Når disse går må de byttes ut, og det må settes inn en ny sikring. Med nye sikringsskap derimot er alt du trenger å gjøre å flippe opp sikringen som har gått ned.

Trenger sikringsskapet ditt utskiftning?

Overbelastning er den vanligste årsaken til at en sikring går, men hvis du skulle oppleve at sikringene går støtt og stadig uten noen grunn, kan dette bety at det er noe galt. I noen tilfeller kan det være behov for å bytte ut hele sikringsskapet, mens det i andre kun vil være nødvendig å bytte ut deler av det.

Trenger du hjelp til dette kan vi bistå deg med reparasjoner og kontroller av sikringsskap. Vi utfører også forebyggende el-kontroll av sikringsskap for å undersøke om det er nødvendig å bytte det ut.

Nyttig å vite om sikringsskap

Sikringsskapet ditt skal være plassert slik at det er lett å komme til for utskifting, vedlikehold og kontroller. Det er derimot ikke nødvendig at sikringsskapet ditt er synlig. Om du ønsker kan du fint gjemme det bort i et skap, i kjelleren eller et annet sted. Det viktigste er at det er lett tilgjengelig for de som skal ha tilgang på det.

Har du et gammelt sikringsskap er det også anbefalt å bytte over til et moderne sikringsskap. Disse er langt lettere å håndtere, og vil også være mer sikre.

Fyll inn kontaktskjema

Du kan også ringe oss på 929 96 000

Your Information has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.