Intern og elkontroll

Intern og elkontroll

Under en intern kontroll blir det sett på hvordan virksomheter ivaretar helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Inkludert i dette er virksomheter også nødt til å sikre at rutiner og vedlikehold rundt elsikkerhet er på plass.

Intern og elkontroll

I dag stilles det krav til alle virksomheter at de må utføre internkontroll i henhold til gitte forskrifter. Dette er også gjeldene for borettslag, sameier og andre organisasjoner. Under en intern kontroll blir det sett på hvordan virksomheter ivaretar helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Inkludert i dette er virksomheter også nødt til å sikre at rutiner og vedlikehold rundt elsikkerhet er på plass. Hensikten med en internkontroll er å ha en rutine på plass som sikrer forsvarlige forhold, slik at eventuelle problemer kan bli oppdaget før det er for sent.

Hva el-sikkerhet angår, gjelder det å ha prosedyrer og rutiner som skal hjelpe på å forebygge brann, eksplosjonsfare og andre ulykker forårsaket av elektriske feil.

Hvordan får du godkjent elkontroll?

For at elkontrollen skal bli godkjent av det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), er du nødt til å møte alle kravene som står oppført i forskriften for internkontroll av det elektriske anlegget. For å få denne godkjent, kan det være et smart valg å la profesjonelle elektrikere utføre elkontrollen. Som erfarne fagfolk kan vi hjelpe deg med el-kontrollen.

Hvordan utfører vi elkontroll?

Når vi kommer for å utføre elkontroll er vi nøye med å følge alle krav som er satt under forskriften. Med god kontroll på hva som må gjøres, sørger vi for en riktig utført el-kontroll og innsending av nødvendig dokumentasjon. Dersom vi ser at det er behov for det, vil vi også kunne foreta oss utbedringer i det elektriske anlegget.

Internkontroll handler også om å delegere ansvar for at alle forhold knyttet til HMS-standarder ivaretas. Vi hjelper deg gjerne å sette opp en plan for videre kontroller og vedlikehold. Om du ønsker, kan du også få opplæring i hvordan du skal rapportere inn fra el-kontroller, samt følge opp ansvaret som er gitt for elsikkerhet.

Fyll inn kontaktskjema

Du kan også ringe oss på 929 96 000

Your Information has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.